Copyright & Disclaimer


Deze website is eigendom van ASPA.  Alle woord- en beeldmerken op onze website zijn eigendom van ASPA, tenzij anders aangegeven.

ASPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie en is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Zonder schriftelijke toestemming van ASPA is het niet toegestaan gebruik te maken van deze logo’s of merken voor een andere website. ASPA heeft het recht om de informatie of prijzen op deze website op elk moment te wijzigen, zonder dit vooraf aan te kondigen.Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming is het niet toegestaan deze website op andere manieren te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

 De informatie op de internetsite is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is voor eigen of intern gebruik van onze klanten. Het is niet toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy.

Het is niet toegestaan enige inhoud van deze website zonder uitdrukkelijke en vooraf door ASPA verleende schriftelijke toestemming te wijzigen, vermenigvuldigd, door te sturen, openbaar te maken of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder (maar niet beperkt tot) auteursrechten, merkrechten, databankrechten, rechten op informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s, illustraties en lay-out en vormgeving behoren toe aan ASPA of haar leveranciers/licentiegevers.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze internetsite is toegestaan, tenzij de inhoud of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van ASPA slecht verdraagt met de naam en reputatie van ASPA, haar producten of de inhoud van deze internetsite.